Kopań


Kopań
Sp Kòpanis Ap Kopań L ež. ŠV Lenkijoje

Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė.